Περί καφέ...

Τι κάνω μετά τον Covid -19!

Τι κάνω μετά τον Covid -19! Μέτρα πρόληψης για τους χώρους εστίασης..

Η εξάπλωση του κορονοιού στην χωρά μας, μας φέρνει αντιμέτωπους με μια νέα πραγματικότητα. Τα μετρά υγιεινής που πρέπει να τηρούμε επιβάλλεται να είναι πιο αυστηρά από πότε.

Όταν κλείνετε το κατάστημα σας (καφέ, μπαρ, εστιατόριο.) για μεγάλο χρονικό διάστημα (3-4 εβδομάδες ή περισσότερο), ο εξοπλισμός μπορεί να φθαρεί, εάν αφεθεί χωρίς επίβλεψη, εκτός εάν ληφθούν κατάλληλα μέτρα.

Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σε βακτηριακή μόλυνση, πλημμύρες και φθορές από αστοχία συστατικών.

Στην περίπτωση του νερού (π.χ. συστήματα αντίστροφης όσμωσης, φίλτρα νερού για μηχανές καφέ) μπορεί να είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί η συντήρηση και η αντικατάσταση των φίλτρων νερού.

Εξειδικευμένος τεχνικός πρέπει να σας εγγυηθεί για την ποιότητα του νερού μετά την επανέναρξη του καταστήματος σας.

Παρακάτω κάναμε μια λίστα με τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να μειώσετε τη ζημιά, το κόστος αλλά και την καθυστέρηση επανέναρξη του καταστήματος σας.

Ένας σωστά εκπαιδευμένος και ειδικευμένος τεχνικός μπορεί  να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τυχόν εξαρτήματα που έχουν υποστεί φθορές.

Ιδιαίτερα σημαντικό για έναν εξοπλισμό που ήταν σε αδράνεια!!

Μπορείτε να επικοινωνήσετε και μαζί μας για περαιτέρω λεπτομέρειες .

 1. Καθαρισμός κλείστρων. (Καθαρίστε καλά τα κλείστρα μουλιάζοντας 20 λεπτά με σκόνη καθαρισμού).
 2. Καθαρισμός ακροφυσίων. (Καθαρίστε τους λαιμούς ακροφυσίων με μαλακό πανί και νερό.(Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά).
 3. Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με απολυμαντικό με βάση την αμμωνία.
 4. Καθαρίστε και απολυμάνετε τα φλιτζάνια και τα ποτήρια που βρίσκονται στην μηχανή του καφέ σας.
 5. Αφαιρέστε και καθαρίστε την σχάρα αποστράγγισης .
 6. Αφαιρέστε περίπου 2 λίτρα από τα γκρουπ για να γίνει ανανέωση του νερού .
 7. Αφαιρέστε περίπου 2 λίτρα από την βάνα του ζεστού νερού  για να γίνει ανανέωση του νερού (Συνιστάται τεχνική επίβλεψη).

Μύλος καφέ.

 1.   Αφαιρέστε τον καφέ (αν υπάρχει) και βγάλτε το χωνί (μπορεί να υπάρχει βίδα συγκράτησης) και στην συνεχεία καθαρίστε το και απολυμάνετε το.
 2. Σκουπίστε και καθαρίστε όλα τα υπολείμματα από τον λαιμό του μύλου (προσοχή να είναι εκτός λειτουργίας).
 3. Καθαρίστε με πινέλο καθαρισμού το δοσομετρικό του μύλου (εάν υπάρχει).
 4. Χρησιμοποιήστε καθαριστικό μύλου καφέ για την καλύτερη και αποτελεσματική συντήρηση του.

Φίλτρα νερού.

 1. Σε αυτήν την περίπτωση σας συνιστούμε να γίνει δειγματοληψία του νερού από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό ούτως ώστε να προχωρήσετε στις κατάλληλες ενέργειες για την καλύτερη συντήρηση των φίλτρων νερού.