Περί καφέ...

ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

 

Νερό προϋπόθεση για την απόλαυση

Ιδανικό νερό για τον καφέ είναι το φρέσκο νερό και χωρίς καμιά ευδιάκριτη οσμή. Θα πρέπει να είναι πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία αλλά και να έχει μια συγκεκριμένη περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα , μόνο τότε μπορεί ο καφές να αναπτύξει πλήρως το άρωμα του.

Η επιχείρηση καφέ έχει τις υψηλότερες απαιτήσεις από τα μεμονωμένα συστατικά του, πόσο μάλλον το  νερό , για τον λόγο αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να νοηθεί  μια επαγγελματική μηχανή καφέ χωρίς ένα ολοκληρωμένο φίλτρο.

Οι απαιτήσεις είναι υψηλές,  οι μηχανές καφέ θα πρέπει να προστατεύονται και ο καφές θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει πλήρως το άρωμα του,  να έχει μια σταθερή κρεμά και να παρέχει στους πελάτες σας όλη την εμπειρία του.

Για τις πωλήσεις σας και για τους πελάτες σας

  • Ο καφές σας πάντα έχει καλύτερη ποιότητα.

  • Οι πελάτες σας είναι ικανοποιημένοι.

  • Μπορείτε να αποκτήσετε μακροπρόθεσμη αφοσίωση των πελατών σας και εύκολα να προσελκύσετε νέους.

  • Καλύτερο άρωμα.

  • Ισχυρή σταθερή κρέμα.

Για τις συσκευές σας

  • Ο κίνδυνος των αλάτων ελαχιστοποιείται.

  • Το κόστος των υπηρεσιών θα μειωθεί σημαντικά.

  • Η συντήρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μια προληπτική βάση.

Το 98% του καφέ είναι νερό

Ως βασική πρώτη ύλη είναι άμεσα συνδεδεμένο τόσο με τη γεύση και τα αρώματα του καφέ όσο και με την απρόσκοπτη λειτουργία της μηχανής (αποθέσεις αλάτων, διαβρώσεις κλπ.)

Κάθε δίκτυο ύδρευσης έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Η επεξεργασία του νερού για την τροφοδοσία της μηχανής του espresso είναι μία σοβαρή τεχνοοικονομική μελέτη που βασίζεται στη σωστή ανάλυση του νερού κάθε παροχής και των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων κάθε καταστήματος.

Στις θερμοκρασίες 95°C (group) και 130°C (boiler) μεταβάλλονται ορισμένες χημικές παράμετροι του νερού.

Πιο συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται η θερμοκρασία εκδιώκονται από αυτό αέρια (δ/νο O2, CO2), η αγωγιμότητα αυξάνεται, το pH μειώνεται (λόγω ιοντισμού του νερού), η παροδική σκληρότητα μειώνεται καθώς τα όξινα ανθρακικά ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου μετατρέπονται σε ανθρακικά και καταβυθίζονται κλπ.

Είναι λοιπόν προφανές ότι δεν αρκεί μόνο μία χημική ανάλυση του νερού για να γίνει σωστή επιλογή της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί αλλά και η σωστή πρόβλεψη των χημικών παραμέτρων στις συνθήκες παρασκευής του καφέ.

Χωρίς καλής ποιότητας νερό είναι αδύνατον να εκχειλίσουμε καλής ποιότητας καφέ . Διασφαλίστε και τα δυο θωρακίζοντας την επιχείρηση και τον εξοπλισμό σας από κάθε λογής κινδύνους .           

Το άρθρο ανήκει στην Baristaparts.